Omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017

Op 23 februari 2016 is het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat de omgevingsvergunning in werking zal treden op 23 februari 2017.

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning. UNIZO heeft hier vele jaren voor geijverd.

De integratie moet de administratieve rompslomp beperken, en moet er voor zorgen dat investeringsprojecten in Vlaanderen in de toekomst sneller en eenvoudiger vergund kunnen worden.

De overgangsperiode van 1 jaar werd nodig geacht:

  • voor digitalisering van het hele proces;

  • om gemeenten, provincies, verschillende instanties,…. de kans te geven om de nieuwe regelgeving te leren kennen en deze “zich eigen te maken”.

Voor meer info kan u hier terecht.

Meer over: Milieuvergunning, Omgevingsvergunning, Stedenbouwkundige verordening

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!