Ruimte voor Ondernemen in Vlaanderen ook na 2017?

31 mei 2017
Antwerpen / Cursus

Ruimte voor Ondernemen in Vlaanderen ook na 2017?

Vlaanderen schrijft aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan. Dat wordt dit jaar, na een openbaar onderzoek, afgerond.

Wilt u weten wat dit nieuw beleidsplan betekent voor ondernemers, neem dan zeker deel aan onze infosessie.

Wij verduidelijken onder meer wat het verdichten van kernen inhoudt. Wat betekent verweving van functies nabij vervoersknooppunten en voorzieningenniveaus? En wat bedoelt men met de afname van het ruimtebeslag naar 0 ha tegen 2040?

U krijgt een heldere uitleg over de verhouding tussen deze nieuwe wet en de omgevingsvergunning, de integratie milieu in ruimtelijke planning en  het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.
En we gaan dieper in op de relatie met de provinciale nota Ruimte Antwerpen en het kader waarbinnen de gemeenten in de toekomst werken.

Aan deze infosessie werken mee:

  • Mia Vancompernolle en Piet Vanden Abeele, UNIZO Adviseurs Ruimtelijke ordening
  • Maarten Horemans Stedenbouwkundig Ambtenaar Nijlen


Een informatieavond voor UNIZO-bestuurders en GECORO-afgevaardigden en UNIZO leden geïnteresseerd in ruimtelijke ordening.

PROGRAMMA
19u30 Ontvangst
20u00 Start
22u00 Einde

Ja, ik schrijf me in! Hierbij mijn contactgegevens.

Contactgegevens

bv. 0123.456.789
Volgorde
bv. 011404354
EUR
Volgorde
Deze activiteit is gratis.