Infosessie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

29 mei 2017
Hasselt / Actuasessie

Infosessie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan, wordt in 2017 na een openbaar onderzoek afgerond. Wat betekent dit voor de ruimtelijke planning, en dus ook voor de vestiging van ondernemingen?

ruimtevlaanderen
Wat denkt UNIZO over de verdere verdichting van kernen, de verweving van functies nabij vervoersknooppunten en voorzieningenniveaus, de afname van het ruimtebeslag naar 0 ha tegen 2040, …. en de nieuwe planningsaanpak voor provincie en gemeenten ?

Hoe verhoudt de nieuwe wetgeving en het vergunningsstelsel zich tot deze nieuwe aanpak?
Wat met de omgevingsvergunning, de integratie milieu in ruimtelijke planning, het decreet integraal handelsvestigingsbeleid,…?
Hoe heeft het provinciale beleidsniveau zich hier op georganiseerd?  Binnen welk kader zullen de gemeenten in de toekomst werken?

Een informatieavond voor UNIZO-bestuurders, GECORO-afgevaardigden en geïnteresseerde leden.

Programma

 • 19u45-20u00: onthaal
 • 20u00-22u00:
  - BRV: doelstellingen en principes - planning
  UNIZO-analyse door Mia Vancompernolle, UNIZO studiedienst
  - Relevante wetgeving, omgevingsvergunning door Piet Vanden Abeele, UNIZO studiedienst
  - Stand van zaken en aanpak in de provincie door Inge Moors, Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Provincie Limburg 
  - Gemeentelijke reflecties door Lydia Peeters, Burgemeester Dilsen-Stokkem en Vlaams parlementslid
  - Paneldebat
 • 22u00-23u00: Afsluitende drink

UNIZO Limburg verwacht u voor deze boeiende avond.

Ja, ik schrijf me in! Hierbij mijn contactgegevens.

Contactgegevens

bv. 0123.456.789
Volgorde
bv. 011404354
EUR
Volgorde
Deze activiteit is gratis.