Laatste UNIZO nieuwsberichten

Recordaantal win-winleningen in 2016

Hebben uw werknemers een social media policy ondertekend?

Hoe houdt u uw energieverbruik in het oog? Vul hier de enquête in!

Wat is een SLA?

KMO-werkgevers aan tafel met VDAB-topman Fons Leroy

We gaan België hacken

5 apps die u (en uw zaak) vooruit helpen

“We moeten af van onze schrik voor digitalisering”

Lage Emissie Zone in het Brussels Gewest vanaf 2018

Hoe gaat u om met cijfers en data?

Laatste UNIZO persberichten

Ga naar het persarchief

UNIZO over groen licht ministerraad voor mystery shopping-controles: "Mystery shopping-controles moeten de absolute uitzondering blijven"

30 % zelfstandige moeders vergeten gratis dienstencheques aan te vragen UNIZO: “Automatiseer toekenning en verleng aanvraagtermijn tot één jaar”

Opinie Karel Van Eetvelt: "We moeten evolueren naar een pensioenstelsel dat gelijk is voor iedereen"

UNIZO over Europees voorstel voor ruimer ouderschapsverlof met hogere vergoeding: "Dit voorstel kost Belgische sociale zekerheid 110 tot 265 miljoen euro extra"

UNIZO-Winkelraad over Kamer-resolutie ter ondersteuning van dagbladwinkels: "Stap in de goede richting, maar alle stakeholders moeten nu actief hun verantwoordelijkheid opnemen"

Werkgevers dringen aan op verlaging vennootschapsbelasting

UNIZO n.a.v. vakbondsklacht over te weinig preventiecontroles: 93 % KMO-werkgevers investeert - nu al - actief in welzijn op het werk

UNIZO ziet heel wat verzuchtingen opgenomen in zopas door ministerraad goedgekeurd reïntegratieplan voor langdurig zieken

UNIZO en Philippe Muyters lanceren samen actieplan om voor meer KMO's gedegen overnemers te vinden

UNIZO over schorsing milieuvergunning Uplace: "De enig mogelijke, logische beslissing"