UNIZO Persarchief

UNIZO en de invoering van de Europese privacy-wetgeving in 2018: "Dreigement met sancties door privacy-commissie schandelijk"

UNIZO reageert tevreden op intrekking bosplan

DRINKM8 van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge wint UNIZO-wedstrijd 'Plankgas', voor ondernemende leerlingen

UNIZO over voorstel 'welvaartspremie' voor gepensioneerde zelfstandigen: "Verdere stap richting gelijk pensioen, maar we zijn er nog lang niet."

Startersatlas UNIZO, Graydon en UCM: 2016 absoluut topjaar met 89.777 starters, of 7.206 meer dan in 2015

UNIZO richt Federatie Kinderopvang op voor de private sector

UNIZO positief over uitkomst ministerraad Veiligheid: "Fiscale stimulans elektronisch betalen en regeling winkeldiefstallen goede zaak."

UNIZO en UCM eisen even sterke ondersteuning voor zieke zelfstandigen als voor werknemers

UNIZO: Marie Van den Broeck is student-ondernemer van het jaar

UNIZO over groen licht ministerraad voor mystery shopping-controles: "Mystery shopping-controles moeten de absolute uitzondering blijven"

30 % zelfstandige moeders vergeten gratis dienstencheques aan te vragen UNIZO: “Automatiseer toekenning en verleng aanvraagtermijn tot één jaar”

Opinie Karel Van Eetvelt: "We moeten evolueren naar een pensioenstelsel dat gelijk is voor iedereen"

UNIZO over Europees voorstel voor ruimer ouderschapsverlof met hogere vergoeding: "Dit voorstel kost Belgische sociale zekerheid 110 tot 265 miljoen euro extra"

UNIZO-Winkelraad over Kamer-resolutie ter ondersteuning van dagbladwinkels: "Stap in de goede richting, maar alle stakeholders moeten nu actief hun verantwoordelijkheid opnemen"

Werkgevers dringen aan op verlaging vennootschapsbelasting

UNIZO n.a.v. vakbondsklacht over te weinig preventiecontroles: 93 % KMO-werkgevers investeert - nu al - actief in welzijn op het werk

UNIZO ziet heel wat verzuchtingen opgenomen in zopas door ministerraad goedgekeurd reïntegratieplan voor langdurig zieken

UNIZO en Philippe Muyters lanceren samen actieplan om voor meer KMO's gedegen overnemers te vinden

UNIZO over schorsing milieuvergunning Uplace: "De enig mogelijke, logische beslissing"

UNIZO over start Brexit-onderhandelingen nu woensdag: "Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"

Pagina's