Nieuwjaarsreceptie Unizo Poperinge en Unizo Ijzerbode, Popshop, VOKA en de stad Poperinge

18 jan 2017
Poperinge / Netwerkactiviteit

Nieuwjaarsreceptie Unizo Poperinge en Unizo Ijzerbode, Popshop, VOKA en de stad Poperinge

De stedelijke raad voor lokale economie nodigt u, samen met Unizo Poperinge en Unizo IJzerbode, POPSHOP, VOKA en de Stad Poperinge graag uit op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, om samen te toosten op 2017.

Ontvangst en verwelkoming door de heer John Dewulf, voorzitter van de stedelijke raad voor lokale economie.


Ondernemers Jurgen en Ann Masselus van AD Delhaize Poperinge aan het woord.
Wist je dat AD Delhaize Poperinge recent werd bekroond tot Klantvriendelijkste AD Delhaize van België?


Inschrijvingen vóór 11 januari 2017 - mail naar benedicte.persyn@poperinge.be  met vermelding van de namen van de aanwezigen en het bedrijf.


Kostprijs: € 30 per persoon te betalen via overschrijving vóór 11 januari 2017,
op rekeningnummer van de stedelijke raad voor lokale economie BE86 8601 0304 0250 - BIC SPAARBE22.


Er is 545 euro aan publiciteitswaarde Blits te winnen onder de aanwezigen.