Meer subsidies dankzij een diversiteitsplan!

Wist je dat je recht hebt op een verhoogd subsidiepercentage als je onderneming een diversiteitsplan opstelt? Dat zit zo.

De Brusselse investeringssubsidies bedragen een bepaald percentage van de investering. Zo wordt bijvoorbeeld een investering van 100.000€ voor de inrichting van een bijkomend magazijn gesubsidieerd voor minimum 5 %, zijnde 5000 €. Afhankelijk van bepaalde criteria, kan dit percentage verhogen tot 30%. Deze criteria zijn onder andere :

  • Een starter (minder dan 4 jaar actief) : + 5 %
  • Toename van (laaggeschoold) personeel en werving via Actiris : + 5 %
  • Actief in een prioritaire sector (handel, industrie, toerisme, ….) : + 5%
  • En ook een diversiteitsplan : + 5 %

Deze subsidieverhoging geldt voor een kleine of middelgrote onderneming (dus minimum 10 werknemers) en uiteraard moeten ook de andere voorwaarden met betrekking tot het recht op steun voor de investering vervuld zijn.

Een voorbeeld

Je investeert 1.500.000 € in een bedrijf in de ontwikkelingszone. Je krijgt 10 % subsidie. Je bent actief in de prioritaire sector (+5%) en je hebt een diversiteitsplan (+5%), je krijgt dus 300.000€ subsidie, in plaats van 150.000€. Als je nog aan andere criteria voldoet kan je het maximumbedrag van 30% subsidie (500.000€) ontvangen voor deze investering.

En er is nog beter nieuws. Bij consultancysteun verhoogt het subsidiepercentage dankzij een diversiteitsplan met 10 %. Zo kan je in plaats van 40 % van de kosten van de consultant 50% subsidie ontvangen, en zelfs tot 60 % (maximum 10.000€) als je ook aan nog andere voorwaarden voldoet. Deze subsidiepercentageverhoging is ook geldig voor de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform (maximum 5.000€) . Voor opleidingssteun geldt de verhoging niet.

Meer info over de diversiteitsplannen vind je hier

Meer info: Brussel, Diversiteit, Steunmaatregelen Brussels Gewest, Gezondheid-Welzijn-HRM, Steunmaatregelen