Ons gedacht: Nieuw virus?

Er is blijkbaar een nieuw virus dat moet bestreden worden en dat virus heet WINST. Een heel vies en harndnekkig beestje waarmee je vooral niet besmet mag worden. Wie winst maakt, moet dringend een behandeling krijgen. Althans, dat is toch wat vakbonden ons willen doen geloven. Nog verontrustender is dat de regering hen daarin neigt te volgen. Want er ligt een voorstel op tafel om een extra premie toe te kennen aan medewerkers wanneer hun onderneming winst heeft gemaakt. Bovenop (!) de indexatie, waarmee meer dan 1 miljoen werknemers in januari hun loon met 11% zien stijgen. Begrijpe wie begrijpe kan! 
 
Het is aan de ondernemer om deze keuze te maken, niet aan de overheid en nog minder aan vakbonden. De vakbonden verwijzen in hun eis voor (nog) meer loon steevast naar de exuberante winsten van enkele symboolbedrijven, niet zelden multinationals. Terwijl 98% van onze Vlaamse ondernemingen kleine en middelgrote bedrijven zijn. Die maken geen giga-winsten en werken vandaag zelfs vaak met verlies. Maar er is meer: waar komt plots het idee vandaan dat lonen moeten gekoppeld worden aan winst? Winst is nodig om te kunnen investeren en winst is bovenal een vergoeding voor risico. Een loon is dat niet. Een loon is een vergoeding voor arbeid en prestaties. Wie wil delen in de winst, moet ook bereid zijn mee te delen in het verlies als het minder goed gaat. Het is zoals in de sport: bij winst zit het stadion vol, maar bij verlies kan het knap eenzaam zijn op de tribune. Dat weten ondernemers als geen ander. 

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer

 
PS: Is UNIZO dan tegen winstdeling? Nee, integendeel. In de ‘war for talent’ delen ondernemers steeds vaker (een gedeelte van) hun winst met hun team. Een positieve evolutie, waarin de wetgever ook steeds meer mogelijkheden voorziet. Het blijft een gunst, dus geen recht.