Spieken toegelaten

Volgende week stijgen honderdduizenden lonen met 11,08% door de automatische index. De voorbije maanden hebben wij vanuit UNIZO geijverd voor een netto-indexatie met sociale correcties. Die roep is niet helemaal in dovemansoren gevallen. Voor de eerste twee kwartalen van 2023 zullen er, mede onder druk van UNIZO, nagenoeg geen werkgeversbijdragen verschuldigd zijn op het deel van de indexatie.
 
Dat is op zich goed nieuws en scheelt u een slok op de borrel. Maar het is absoluut nog geen reden om te juichen. Want het is uitstel, geen afstel. Door de combinatie van gestegen loon-, grondstof- en energiekosten worden heel wat ondernemers geconfronteerd met een tsunami aan kosten. UNIZO vraagt daarom dat de vrijstelling van werkgeversbijdragen op de indexatie wordt doorgetrokken naar de rest van het jaar.
 
Daarnaast vragen wij een indexsprong voor de rest van 2023. De situatie is immers ernstig. België slaagt er bovendien niet in zijn achterstand t.a.v. de ons omringende landen bij te benen. Een aantal buurlanden zijn duidelijk beter in staat om deze crisis het hoofd te bieden. Vorige week schreven we hier al dat onze beleidsmakers bij een recente ondernemersbevraging een barslecht rapport kregen.  
 
Het is echter nog niet te laat. Daarom willen we hier een opmerkelijke oproep doen aan onze beleidsmakers: het is hoog tijd om af te kijken! Juist ja, spieken. Bij de buurlanden. Kijk naast u, links en rechts. Spiek zoveel het kan. Niet alleen voor het vak ‘loonkosten’. Ook voor de disciplines ‘arbeidsmarkt’, ‘begroting’, ‘pensioenen’. En vergeet vooral het vak ‘overheidsefficiëntie’ niet. Want onze buren hebben duidelijk meer gestudeerd en scoren beter. We zullen met plezier een oogje dichtknijpen. De Belgische ondernemers zullen u dankbaar zijn…

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer