Aanmanings- en Incassoservice

Je hebt niet-betaalde facturen? Hoe kan je ze laten innen via UNIZO?

Wist u dat er in België ruim 9 miljard euro aan openstaande facturen in rook opgaan. Gemiddeld verloor elk Belgische bedrijf op die manier een bedrag gelijk aan 2,8% van de totale omzet. U hebt openstaande facturen. Uw herinneringen blijven onbeantwoord? UNIZO en Intrum hebben de handen in elkaar geslagen om UNIZO-leden zo goed als mogelijk te ondersteunen via de UNIZO incassoservice.

Optie 1: Aanmaning

U hebt openstaande facturen. Uw herinneringen blijven onbeantwoord? Maar u wilt nog even wachten om de grotere middelen in te schakelen? In samenwerking met Intrum sturen we uw schuldenaar een laatste stevige aanmaning. Helemaal gratis voor UNIZO leden! 

Concreet: Deze service omvat het versturen van één brief naar de klant van het UNIZO-lid, in naam van het UNIZO-lid. Op basis van gegevens overgemaakt door het UNIZO-lid via www.unizo.be optie aanmaningsservice maakt Intrum een aanmaningsbrief op conform de regelgeving waarna deze via gewone post wordt uitgestuurd binnen de 48 uur na registratie. Geïnde gelden qua hoofdsom, schadebeding en/of intresten worden integraal door de klant aan het desbetreffend UNIZO -lid vereffend. Verdere opvolging dient te gebeuren door het UNIZO-lid. Bij niet of onvolledige betaling, behoudt het UNIZO-lid het recht om al dan niet beroep te doen op de incassoservice van Intrum. 

Bezorg ons alle gegevens online en eerstdaags ontvangt uw schuldenaar een stevig schrijven in zijn of haar bus.  PDF icon Hier lees je de voorwaarden van de UNIZO-aanmaningsservice.

 

Klik hier om in te loggen en gebruik te maken van ‘de UNIZO aanmaningsservice’

 

Optie 2: Incasso

Als herinneringen en aanmaningen niets meer uithalen, dan is het tijd voor een gespecialiseerde aanpak. UNIZO en het incassokantoor Intrum werkten hiervoor een bijzonder gunstige regeling uit exclusief voor UNIZO-leden.

 

Klik hier om in te loggen en gebruik te maken van ‘de UNIZO incassoservice’

 

De gunstige voorwaarden van de UNIZO incassoservice:

 

1ste fase minnelijke invordering nationale dossiers:

In de nationale minnelijke invordering is het eenvoudig: indien er niets wordt ingevorderd, dan kost het u niets. Zodra er na tussenkomst van de incassoservice betalingen worden verricht, dan wordt hierop een commissie verrekend bij wijze van vergoeding. Deze commissie bedraagt 10 % voor facturen die niet ouder zijn dan 90 dagen (12% tot 360 dagen, 15% tot 720 dagen, 30% boven de 720 dagen). Er wordt steeds geprobeerd om niet alleen de hoofdsom, maar ook intresten en schadebeding te recupereren. Ook deze worden dan aan u betaald, mits toepassing van hetzelfde commissiepercentage als op de hoofdsom.

Een voorbeeld: u heeft een openstaande factuur van 1.000 €  (ouderdom 180 dagen,, 12% commissie). De intresten bedragen 60 € en het schadebeding 180 € (dit gaat uit van uw algemene verkoopsvoorwaarden van 12% rente en 18% schadebeding). Stel dat de incassoservice erin slaagt alles te innen, dan ontvangt u 1.091,2 € of meer dan uw initiële hoofdsom.

Opgelet, er wordt wel steeds een minimumcommissie van 20 € ingehouden om de werkingskosten rond te krijgen. Hou er dus rekening mee dat voor kleine vorderingen onder de 200 € de commissie hoger is dan 10 %.  Bijkomend voordeel: de betalingen die de incassoservice ontvangt aangaande uw facturen worden maandelijks naar u doorgestort (met verrekening van de commissie). U moet dus niet wachten totdat uw zaak volledig is afgesloten. Dit is belangrijk voor uw cash flow!  Ontvangt u rechtstreeks een betaling na tussenkomst van de incassoservice dan zal u een verzoek krijgen om de commissie te betalen (maandelijkse afrekening).

 

2de fase nationale gerechtelijke invordering en/of IOS procedure:

Wanneer de minnelijke nationale invorderingsprocedure niet leidt tot een betaling van de openstaande schuldvordering, geeft u aan, op verzoek van Intrum of u de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS procedure wenst op te starten.

Voorafgaand aan de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS procedure wordt een screening uitgevoerd om na te gaan of de Klant al dan niet solvabel is, en dit aan een screeningskost ten bedrage van 50 €. Is deze screening positief, dan wordt de gerechtelijke invorderingsprocedure opgestart. Bij de opstart van de gerechtelijke invorderingsprocedure en/of IOS procedure is een dossierkost verschuldigd ten bedrage van 100 €.

Bij volledige invordering worden naast alle gerechts- en gerechtsdeurwaarderskosten (die bij regelgeving steeds prioriteit door de Klant dienen vereffend te worden), ook de hoofdsom, intresten en het schadebeding na dagvaarding of zoals toegekend bij vonnis of arrest integraal door de Klant worden vereffend. In dat geval wordt op het gerecupereerde bedrag, d.i. hoofdsom, intresten en schadebeding, volgende Vergoeding aangerekend: 20% op het gerecupereerde bedrag aan hoofdsom, intresten en schadebeding.

 

Doe je liever een beroep op een advocaat? Ook dat kan!

Besteed je niet-betaalde facturen liever uit aan een advocaat? Dan kan je hiervoor terecht bij één van de UNIZO-advocaten. Je geniet dan als UNIZO-lid van het eerste uur gratis bijstand / advies.

Hier kan je een advocaat raadplegen uit jouw regio.

 

En tenslotte, alle mogelijkheden in geval van wanbetalers in 1 handige UNIZO Adviespocket!

 

Download hier de UNIZO Adviespocket
"Wanbetalers efficiënt aanpakken"

 

Hoofdthema: 
Juridisch